AFF maakt oer-aarde!

27/07/2018

AFF gaat een uniek grootschalig experiment aan. We vragen aan al onze bezoekers om een grondstaal uit de eigen tuin mee te brengen naar het festivalterrein. Door die aarde uit de vier windstreken samen te brengen, wordt een symbolische Limburgse ‘oer-aarde’ gecreëerd. Die oer-aarde zal onderzocht worden op mogelijke vervuiling.

Onderzoek

Ook dit jaar pakken we uit met een ecologische bewustmakingsactie, met een kunstzinnige inslag. AFF roept de festivalbezoekers op om in de eigen tuin (of voor wie geen eigen tuin heeft: op een geliefkoosd plekje in de buurt) een grondstaal te nemen en mee te brengen naar het festival. Hopelijk vele honderden bezoekers zullen op die wijze samen een symbolische Limburgse of misschien zelfs Vlaamse ‘oer-aarde’ creëren, met bijdragen uit de vier windstreken. Deze oer-aarde – of noem het ‘aardige’ melting pot - zal tijdens het festival een prominente plek op het terrein krijgen. Na afloop zal de oer-aarde in een labo wetenschappelijk onder de loep genomen worden. Wij zijn alvast erg benieuwd of er weinig dan wel veel vervuiling (zware metalen, enz.) in ‘onze’ oer-aarde te bespeuren zal zijn.

Oer-aarde wordt groente

Daar stopt het verhaal niet. Op de verzamelde oer-aarde zullen volgend jaar groenten gekweekt worden. De hopelijk rijke oogst zal later verwerkt worden tot maaltijden die via liefdadigheidsinitiatieven verdeeld worden. Op die wijze krijgt het festival, maar geeft het tegelijk ook weer.

Hoe?

Festivalbezoekers scheppen de aarde best in een zuiver klein potje. Raak het staal niet aan met handen of vuile handschoenen. Hang een etiket op het gesloten potje met daarop de naam van je gemeente. Het potje kan je afgeven aan de ingang van het festival. Bedankt voor je engagement!